หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลหอไกร [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ระเบียบความก้าวหน้าทางสายงานแต่ละสายงาน [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561--2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 10 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2