หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น) [ 3 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 3 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) [ 3 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ตัวอย่างและคำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลหอไกร [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2