หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)