หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายจ่ายการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2