หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศโครงสร้างเทศบาลตำบลหอไกร [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหอไกร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศโครงสร้างเทศบาลตำบลหอไกร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศรับสมัคร เพื่อสรรหาเป็น พนักงานจ้าง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
โครงสร้างส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2