หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2      3