หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
เทศบาลตำบลหอไกร
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
 
 
การเดินทางโดยรถยนต์มีเส้นทางสามารถใช้ผ่านในการเดินทางได้ดังนี้

ใช้ผ่านไปยังอำเภอเมืองพิจิตร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1118

ใช้ผ่านไปยังอำเภอตะพานหิน โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1313
การเดินทางโดยรถไฟมีสถานีรถไฟ จำนวน 1 สถานี คือ

สถานีรถไฟบ้านหอไกรตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านหอไกร เขตเทศบาลตำบลหอไกร
ทางน้ำ เส้นทางการคมนาคมทางน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหอไกร มีแม่น้ำน่านไหลผ่านการเดินทาง และขนส่งทางน้ำไม่เป็นที่นิยมเพราะล่าช้าและเสียเวลามาก
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

หนอง บึง จำนวน 47 แห่ง

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบางมูลนาก
 
จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
 
 
ที่ตั้งเทศบาตำบลหอไกรมีเขตติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจทำให้สามารถจัดเก็บภาษี ได้มากขึ้นจึงทำให้การพัฒนาตำบลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และคล่องตัวประชาชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถให้ ความสนใจในการพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
 
 
แยกประเภทกลุ่ม ได้แก่

กลุ่มอาชีพ จำนวน 20 แห่ง

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 9 แห่ง
 
กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
 
 
แยกประเภทกลุ่ม ได้แก่

สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง

สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง

สนามตะกร้อ จำนวน 3 แห่ง

สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ลานแอโรบิค จำนวน 1 แห่ง

สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง

สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
 
การท่องเที่ยว
 
 
งานประเพณีแข่งเรือยาววัดหอไกรและวัดไขเน่า เป็นประเพณีการแข่งเรือที่มีมาช้านานและเป็นประเพณี ประจำของตำบลหอไกรซึ่งจะจัดประมาณกลางเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี