เทศบาลตำบล หอไกร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
เทศบาลตำบลหอไกร
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยังยืน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำและ ใช้ผังเมืองเป็นตัวชี้นำในการพัฒนาพื้นที่ตำบลหอไกร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

การก่อสร้างปรับปรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนา
 

จัดหารแหล่งน้ำพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านการแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน ผู้สูงอายุและสตรี

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นโดยสร้างจิตสำนึก และสร้างความ เข้มแข็งแก่ชุมชนอาหารอย่างปลอดภัย

ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย

ส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการให้บริการสาธารณะ
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ

แนวทางการส่งเสริมการบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
พัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่สากล โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการระบบ สารสนเทศและข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120 โทรศัพท์ : 056-632-666 โทรสาร: 056-632-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหอไกร
จำนวนผู้เข้าชม 5,368,526 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10